Tonnta Fuaime 1 (e-book: 1 Academic Year Licence)

By Laura Lynch

Spreagann Tonnta Fuaime 1 – Bunchúrsa Ceoil don tSraith Shóisearach nua suim scoláirí na chéad bhliana, sna trí choincheap nasctha atá lárnach sa tsonraíocht nua: ◆ Eolas gnásúil ◆ Cultúr agus comhthéacs ◆ Nuáil agus samhlaigh


 • Cuimsíonn an leabhar príomhscileanna agus torthaí foghlama atá i sonraíocht an Cheoil sa tSraith Shóisearach
 • Spreagann na grúpghníomhaíochtaí agus na gníomhaíochtaí aonair rannpháirtíocht na scoláirí
 • Éascaíonn na gníomhaíochtaí an measúnú ar fhoghlaim na scoláirí
 • Cuidíonn an leabhar le forbairt na litearthachta, agus tugann sé stór focal ceoil, atá úsáideach agus feidhmeach, do scoláirí
 • Tá treoracha seanma don fhliúit Shasanach sa leabhar
 • Ceisteanna cuimsitheacha a spreagann leibhéil rannpháirtíochta éagsúla sna topaicí
 • Eagraithe grafacha, boscaí dul siar, bainc eochairfhocal agus go leor eile
 • Gluais téarmaí san áireamh
 • Éascaíonn sé straitéisí teagaisc agus gnéithe measúnaithe na Sraithe Sóisearaí nua
 • Spreagann sé cruthaitheacht trí scileanna seanma agus cumadóireachta a fhorbairt
 • Cuimsíonn Tonnta Fuaime 2 an chuid eile de chúrsa na Sraithe Sóisearaí agus is féidir é a úsáid i gcomhpháirt leis an leabhar seo
Price:€9.70 
Subject:Music 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Format: Edco e-book
Price: €9.70
Further Information
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:For Post Primary
Published:2019
Publisher:The Educational Company of Ireland (Edco)
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone : Contact Us
Fax : +353 1 4607 330

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2024 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie