An Domhan Inniu 3 - An 3ú hEagrán (e-book: 2 Academic Year Licence)

By Liam Ashe and Kieran McCarthy

Leagan Gaeilge den leabhar nua feabhsaithe, Today’s World 3, a raibh an-rachairt air. Cruthaíonn an leabhar seo do dhaltaí Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta leanúnachas níos fearr ón tSraith Shóisearach chuig an tSraith Shinsearach.


•Is leagan nua, feabhsaithe aistrithe é seo den leabhar Today’s World 3 a raibh an-ráchairt air.
•Clúdaonn An Domhan Inniu 1, i dteannta An Domhan Inniu 2 NÓ An Domhan Inniu 3 riachtanais an tsiollabais, idir Ardleibhéal agus Ghnáthleibhéal.
•Clúdaíonn an leabhar seo an t-aonad seo a leanas:
      - Aonad 5 Roghnach (Timpeallacht an Chine Dhaonna)
•Baintear úsáid as teanga shimplí, shoiléir atá éasca le tuiscint.
•Tugtar míniú ar fhocail chasta ag deireadh gach aonaid.
•Tá an leabhar leagtha amach ar bhealach soiléir agus tá sé lán le grianghraif, le cairteacha, le léaráidí, le híomhánna satailíte agus le léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis.
•Leagtar béim sa téacs ar naisc.
•Tá leanúnachas ann idir na suíomhanna agus na réigiúin atá sa leabhar An Domhan Inniu 1.
•Tugann cás-staidéir agus staitisticí nua atá cothrom le dáta léargas ar athruithe sa gheilleagar agus sa tsochaí, .i. daonáireamh na hÉireann 2011, an ghéarchéim bhia in oirthear na hAfraice agus dífhoraoisiú sa Bhrasaíl.
•Cuirtear ceisteanna Ardteistiméireachta ag deireadh gach caibidle.
• Tá acmhainní Idirghníomhacha do mhic léinn ar fáil ar líne www.edco.ie/todaysworld3.

 

Minimum Device Requirements 

Please note the following minimum device requirements before you purchase this e-book:

iPad

- Models: iPad 2 or later

- Operating System: iOS 7 or later

Windows

- Operating Systems: Windows 8 or later

- Device Specification: 2GB RAM, 32GB free hard disk space and WiFi enabled

Android

- Operating System: 4.0 (ICS) or later  
- 1GB Ram, 4GB free storage space and WiFi enabled  
 

An active and working internet connection is required for the initial login process and the downloading of our e-book content and resources. 

If you are unsure whether or not your device meets the above minimum requirements please e-mail support@edcolearning.ie or phone 01-4299257 prior to purchasing.

A single user licence entitles a user to be logged-on to either one of the above device types at any one time.

Price:€16.00 
Subject:Geography 
Class: 5th Year, 6th Year 
Format: Edco e-book
Price: €16.00 (Ex. VAT: €14.56)
Further Information
Class:5th Year, 6th Year 
Exam:Leaving Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
Publisher:Edco
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone : Contact Us
Fax : +353 1 4607 330

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2023 The Educational Company of Ireland
  • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
  • Phone: +353 1 4500611
  • Fax: +353 1 4500993
  • Email: info@edco.ie