Sláinte Agus Folláine OSPS 1 (e-book: 1 Academic Year Licence)

By Anne Potts and Nodlaig O'Grady

Clúdaíonn Sláinte agus Folláine: OSPS 1 na ceithre shnáithe agus torthaí foghlama de ghné Folláine OSPS agus gearrchúrsa OSPS nua na Sraithe Sóisearaí


 • Clúdaíonn Sláinte agus Folláine: OSPS 1 na ceithre shnáithe agus torthaí foghlama de ghné Folláine OSPS agus gearrchúrsa OSPS nua na Sraithe Sóisearaí
 • Tugann gach snáithe aghaidh ar gach ceann de na hOcht bPríomhscil den tSraith Shóisearach nua
 • Tá cur síos cuimsitheach ar gach gné den chlár OSPS seanbhunaithe
 • Úsáidtear teanga ann atá éasca le tuiscint agus atá aoisoiriúnach
 • Cloítear leis an dea-chleachtas chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais sláinte agus folláine daoine óga
 • Istigh ann tá aonad nua atá aoisoiriúnach faoi shláinte mheabhrach, aireachas, bainistiú struis agus teicnící le scíth a ligean
 • Tá cur síos mion ar chibearbhulaíocht agus tá leideanna agus moltaí ann chun í a láimhseáil
 • Tá an dearadh éasca le léamh, geal agus tarraingteach agus tá léaráidí lándaite agus grianghraif mhealltacha ann
 • Toisc nach téacsleabhar bunaithe ar cheachtanna é, níl dearcadh taobh thiar de go ‘ndéanann an toise céanna gach duine’ - tugtar an tsolúbthacht do ghrúpaí ranga dul chun cinn a dhéanamh i ngach plean ceachta ar a luas féin
 • Istigh ann, tá réimse leathan gníomhaíochtaí agus teicnící measúnaithe ina n-aithnítear na stíleanna foghlama difriúla agus riachtanais éagsúla na scoláirí
 • Tá Torthaí Foghlama ann do gach aonad, agus tá tráth na gceist agus gníomhaíochtaí ann chun a fháil amach faoi leibhéal eolais na scoláirí
 • Tá liosta d’Eochairfhocail ag tús gach aonaid agus tugtar míniú orthu síos tríd an téacs
 • Mar gheall ar na ‘Taifid Foghlama’ tá na scoláirí in ann machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama agus taifead a choinneáil den f hoghlaim, a éascaíonn na measúnuithe rangbhunaithe agus dialanna scoláirí a chur i gcrích
Price:€11.60 
Subject:SPHE 
Class: 1st Year 
Format: Edco e-book
Price: €11.60
Further Information
Class:1st Year 
Exam:Junior Cert
Published:2020
Publisher:The Educational Company of Ireland (Edco)
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone : Contact Us
Fax : +353 1 4607 330

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2024 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie