Cúrsaí an tSaoil (e-book: 2 Academic Year Licence)

By Anne Jones

This is a two academic year licence for the e-book version of the Irish translation of Everyday Living, a new and comprehensive Home Economics book for Leaving Certificate Higher and Ordinary levels.


 • Téacsleabhar nua agus cuimsitheach Eacnamaíocht Bhaile don Ardteistiméireacht Ardleibhéil agus Ghnáthleibhéil
 • Cuirtear an t-ábhar i láthair ionas gur furasta a leanúint agus a léamh agus baintear úsáid as na staitisticí, na teidil eagraíochta agus na téarmaí is déanaí
 • Luaitear cuspóirí an tsiollabais go soiléir ag tús gach caibidle nó míre mar eolas don mhac léinn agus don mhúinteoir araon 
 • Tá ceisteanna atá dírithe ar scrúduithe ag deireadh gach caidible a oireann don Ardleibhéal agus don Ghnáthleibhéal araon
 • Tá go leor ceisteanna ó pháipéir scrúdaithe agus ó phaipéir shamplacha san áireamh freisin
 • Leagtar béim shoiléir ar an ábhar a bhaineann le daltaí ardleibhéil
 • Tugtar achoimrí agus sainmhínithe ar fud an leabhair ar mhaithe le súil siar a chaitheamh ar an ábhar
 • Leagtar béim ar thrastagairtí sa leabhar nuair is cuí
 • Tá liosta de shuíomhanna idirlín le fáil ag deireadh gach caibidle nó míre
 • Mínítear téarmaí casta agus deacra Gaeilge i nGluais ar chúl an leabhair. Tá líne faoi na focail sin sa leabhar féin
 • Baintear úsáid as lógó ICT chun aird a tharraingt ar réimsí ar féidir leis an uirlis seo cur leo. Baineann sé seo le coincheapa eolaíochta go háirithe
 • Tugtar Fothorthaí Foghlama ar Líne do gach caibidil nó mír
 • Is féidir le mic léinn teacht ar Ábhar Roghnach 2 – Teicstílí, Faisean agus Dearadh ar www.edco.ie/everydayliving agus is féidir le múinteoirí teacht ar an abhar seo ar www.edcodigital.ie

Minimum Device Requirements 

Please note the following minimum device requirements before you purchase this e-book:

iPad

- Models: iPad 2 or later

- Operating System: iOS 7 or later

Windows

- Operating Systems: Windows 8 or later

- Device Specification: 2GB RAM, 32GB free hard disk space and WiFi enabled

Android

- Operating System: 4.0 (ICS) or later   
- 1GB Ram, 4GB free storage space and WiFi enabled   
 

An active and working internet connection is required for the initial login process and the downloading of our e-book content and resources. Please see our Edco Learning brochure for more information

If you are unsure whether or not your device meets the above minimum requirements please e-mail support@edcolearning.ie or phone 01-4299257 prior to purchasing.

A single user licence entitles a user to be logged-on to either one of the above device types at any one time.

Price:€30.90 
Subject:Home Economics 
Class: 5th Year, 6th Year 
Format: Edco e-book
Price: €30.90
Further Information
Also available as:Textbook 
Class:5th Year, 6th Year 
Exam:Leaving Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
Published:2012
Publisher:Edco

Related Products

Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone : Contact Us
Fax : +353 1 4607 330

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2024 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie