An Domhan Inniu 5 & 7

By Liam Ashe & Kieran McCatrthy, Leagan Gaeilge Cáit Ní Bhriain & Séamus Ó Coileáin
New Product

A comprehensive textbook for Leaving Certificate Geography which has been translated into Gaeilge. Suitable for both Higher and Ordinary Level, this textbook covers Elective 5 and Option 7 of the Leaving Certificate course.


 • Is é atá sa leabhar seo, leaganacha Gaeilge de Thoghaonad 5 (Leabhar 3) agus Roghaonad 7 (Leabhar 2) de Today's World a raibh an-ráchairt orthu
 • Clúdaíonn An Domhan Inniu 1, i dteannta An Domhan Inniu 2 NÓ An Domhan Inniu 3, riachtanais an tsiollabais, idir Ardleibhéal agus Ghnáthleibhéal
 • Baintear úsáid as teanga shimplí, shoiléir atá éasca le tuiscint
 • Tugtar míniú ar fhocail chasta ag deireadh gach aonaid
 • Tá an leabhar leagtha amach ar bhealach soiléir agus tá sé lán le grianghraif, le cairteacha, le léaráidí, le híomhánna satailíte agus le léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis
 • Leagtar béim sa téacs ar naisc
 • Tá leanúnachas ann idir na suíomhanna agus na réigiúin atá sa leabhar An Domhan Inniu 1
 • Tugann cás-staidéir agus staitisticí nua atá cothrom le dáta léargas ar athruithe sa gheilleagar agus sa tsochaí, e.g. daonáireamh na hÉireann 2011, an ghéarcheim bhia in oirthear na hAfraice agus dífhoraoisiú sa Bhrasaíl
 • Cuirtear ceisteanna Ardteistiméireachta ag deireadh gach caibidle
 • Tá acmhainní idirghníomhacha do mhic léinn ar fáil ar líne www.edco.ie/todaysworld3
Price:€19.95 
Subject:Geography 
Class: 5th Year, 6th Year 
Format: Textbook
Price: €19.95
Further Information
Class:5th Year, 6th Year 
Exam:Leaving Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
ISBN:9781845366568
Publisher:Edco & Cogg

Related Products

Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone: +353 1 4500 611
Fax : +353 1 4607 330
E-mail: info@edco.ie
Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2019 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie