Am Gnó (e-book: 2 Academic Year Licence)

By Joe Stafford, Siobhan O'Sullivan, Ultan Henry & James Cumiskey

Ceadúnas bliana don téacsleabhar nua cuimsitheach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí a scríobh múinteoirí oilte


  • Luaitear Torthaí Foghlama go soiléir i dteanga shimplí ag tús gach caibidle bunaithe ar ráitis foghlama na sonraíochta
  • Déanann íocóin naisc fhollasacha le gníomhaíochtaí a chothaíonn Príomhscileanna na ndaltaí sa tSraith Shóisearach
  • Tá gníomhaíochtaí a thugann deis maidir leis an bhfoghlaim a threisiú agus a thuilleadh taighde agus fiosruithe a dhéanamh fite fuaite ar fud gach caibidle
  • Tá an teanga agus an dearadh curtha in oiriúint do dhaltaí
  • Tugtar liosta príomhthéarmaí do gach caibidil d'fhonn cuidiú leis an litearthacht agus le súil siar a chaitheamh ar an ábhar
  • Tugtar cás-staidéir agus samplaí a nascann an staidéar gnó le saol na ndaltaí
Price:€21.10 
Subject:Business 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Format: Edco e-book
Price: €21.10
Further Information
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
Published:2017
Publisher:The Educational Company of Ireland (Edco)
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone : Contact Us
Fax : +353 1 4607 330

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2024 The Educational Company of Ireland
  • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
  • Phone: +353 1 4500611
  • Fax: +353 1 4500993
  • Email: info@edco.ie