Am Gnó Pack (incl. Student Activity Book & FREE e-book)

By Joe Stafford, Siobhan O'Sullivan, Ultan Henry & James Cumiskey
New Product

Téacs nua cuimsitheach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí a scríobh múinteoirí oilte


  • Luaitear Torthaí Foghlama go soiléir i dteanga shimplí ag tús gach caibidle bunaithe ar ráitis foghlama na sonraíochta
  • Déanann íocóin naisc fhollasacha le gníomhaíochtaí a chothaíonn Príomhscileanna na ndaltaí sa tSraith Shóisearach
  • Tá gníomhaíochtaí a thugann deis maidir leis an bhfoghlaim a threisiú agus a thuilleadh taighde agus fiosruithe a dhéanamh fite fuaite ar fud gach caibidle
  • Tá an teanga agus an dearadh curtha in oiriúint do dhaltaí
  • Tugtar liosta príomhthéarmaí do gach caibidil d'fhonn cuidiú leis an litearthacht agus le súil siar a chaitheamh ar an ábhar
  • Tugtar cás-staidéir agus samplaí a nascann an staidéar gnó le saol na ndaltaí
Price:€30.95 
Subject:Business 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Format: Textbook
Price: €30.95
Further Information
Also available as:Edco e-book 
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
ISBN:9781845366551
Published:2017
Publisher:Edco
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone: +353 1 4500 611
Fax : +353 1 4607 330
E-mail: info@edco.ie
Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2020 The Educational Company of Ireland
  • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
  • Phone: +353 1 4500611
  • Fax: +353 1 4500993
  • Email: info@edco.ie