Cogar Nua (e-book: 2 Academic Year Licence)

By Brian Ó Cinnéide
New Product

This is a two academic year licence for the e-book version of Cogar Nua. Is leagan úrnua é COGAR NUA den téacsleabhar cáiliúil COGAR.


 • Tá sé oiriúnach do gach leibhéal meánscoile ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain.
 • Leabhar gramadaí den scoth atá ann a chlúdaíonn gach gné den chúrsa gramadaí.
 • Tá mínithe agus cleachtaí gramadaí ann ag an leibhéal cuí.
 • COGAR NUA leagtha amach go soiléir, simplí ar bhealach a chabhróidh le daltaí tabhairt faoin ngramadach a fhoghlaim gan dua.
 • Tugann COGAR NUA léiriú cuimsitheach ar na míreanna gramadaí go léir a theastaíonn chun cruinneas scríbhneoireachta agus cruinnúsáid na teanga a bhaint amach.
 • Cuidíonn na cleachtaí scríofa mar aon leis na habairtí samplacha agus na nathanna cainte a ghabhann le gach aon mhír sa leabhar go mór le daltaí barr feabhais a bhaint amach i scríobh na Gaeilge.
 • Tugtar léiriú cuimsitheach sa leabhar ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach: na Briathra Rialta agus Neamhrialta; na Díochlaontaí; an Tuiseal Ginideach; an Modh Coinníollach; an Réamhfhocal Simplí; an Forainm Réamhfhoclach; an Aidiacht agus an Aidiacht Shealbhach; na hUimhreacha; Céimeanna Comparáide na hAidiachta; an tAinm Briathartha; an Aidiacht Bhriathartha. 


Minimum Device Requirements 

Please note the following minimum device requirements before you purchase this e-book:


iPad

- Models: iPad 2 or later

- Operating System: iOS 7 or later


Windows

- Operating Systems: Windows 8 or later

- Device Specification: 2GB RAM, 32GB free hard disk space and WiFi enabled


Android

- Operating System: 4.0 (ICS) or later  
- 1GB Ram, 4GB free storage space and WiFi enabled  

An active and working internet connection is required for the initial login process and the downloading of our e-book content and resources. Please see our Edco Learning brochure for more information


If you are unsure whether or not your device meets the above minimum requirements please e-mail support@edcolearning.ie or phone 01-4299257 prior to purchasing.


A single user licence entitles a user to be logged-on to either one of the above device types at any one time.

Price:€10.00 
Subject:Irish 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year, 5th Year, 6th Year, Transition Year 
Format: Edco e-book
Price: €10.00 (Ex. VAT: €7.70)
Further Information
Also available as:Textbook 
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year, 5th Year, 6th Year, Transition Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
Published:2012
Publisher:Edco and Cogg
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone: +353 1 4500 611
Fax : +353 1 4607 330

Further Contact Information

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2021 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie