Seoid Gnáthleibhéal

By Dónall Ó Murchú

Trialacha Éisteachta, Sileanna Cainte agus Scileanna Foclóra don Teastas Sóisearach.


 • Bunaithe ar riachtanais na cluastuisceana agus na béaltrialach roghnaí de chuid churaclam an Teastais Shóisearaigh.
 • Cuirfidh sé le scileanna teanga na ndaltaí (éisteacht, labhairt agus scríobh) trína bhfoclóir a shaibhriú, agus trína scileanna cumarsáide a fhorbairt.
 • Tá 20 cluastuiscint ann chun na daltaí a ullmhú don scrúdú.
 • Tá na ceisteanna samplacha ag teacht le scrúdú an Teastais Shóisearaigh ó thaobh ábhair, leibhéil agus leagan amach de.
 • Cuirtear rannóga foclóra struchtúrtha ar fáil sa leabhar.
 • Cuirtear freagraí eiseamláireacha don tsraith pictiúr agus do na rólghníochtaí sa bhéaltrialil roghnach nua ar fáil.
 • Tá rogha béaltrialacha samplacha anseo freisin.
 • Dlúthdhiosca an dalta saor in aisce: 20 cluastuiscint agus roinnt béaltrialacha samplacha
 • Pacáiste an mhúin teora saorin aisce: 20 cluastuiscint agus script don dlúthdhiosca
Price:€16.35 
Subject:Irish 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Format: Textbook
Price: €16.35
Further Information
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:Ordinary Level
ISBN:9781845364083
Published:2011
Publisher:Edco

Related Products

Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone: +353 1 4500 611
Fax : +353 1 4607 330
E-mail: info@edco.ie
Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2020 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie