Cinnte! 1 (e-book: 1 Academic Year Licence)

By Yvonne O'Toole and Elizabeth Wade

Ceadúnas bliana don téacsleabhar nua-aimseartha spleodrach, mealltach é Cinnte! 1 atá dírithe ar dhaltaí sa chéad bhliain.


 

 • Tá an leabhar ildaite seo in oiriúint don chúrsa nua Gaeilge sa tSraith Shóisearach.
 • Cuirtear béim ar leith ar an gcumas cumarsáide, ar an bhfeasacht teanga agus chultúrtha agus ar fhéinfheasacht an fhoglaimeora, béim atá ag teacht le spriocanna chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí.
 • Tá an leabhar cruthaitheach seo lán le gníomhaíochtaí éagsúla a mbainfidh na daltaí idir thaitneamh agus tairbhe astu.
 • Múintear scileanna scríofa agus léitheoireachta i ngach aonad den leabhar, trí úsáid a bhaint as léamhthuiscintí, sleachta gearra, ailt agus blaganna agus próifíl a léamh agus a scríobh.
 • Cuirtear béim ar leith ar na scileanna éisteachta, trí úsáid a bhaint as cluastuiscintí, amhráin, drámaí agus rabhlóga.
 • Spreagann cur chuige an leabhair na daltaí chun taighde agus féinfhoghlaim a dhéanamh, rudaí a chabhróidh leo an teanga a shealbhú.
 • Dírítear aird na ndaltaí ar an gcultúr Gaelach, trí úsáid a bhaint as amhráin, dánta agus scéalta traidisiúnta, a chabhróidh go mór leis na daltaí tuiscint agus meas a fháil ar a gcultúr.
 • Dírítear ar an litearthacht agus ar an uimhríocht tríd an leabhar ar fad.
 • Eascaíonn an Leabhar Cleachtaí SOAR IN AISCE súil siar chuimsitheach ar gach aonad, agus úsáidtear na scileanna teanga a mhúintear sa téacsleabhar ann.
 • Ar an dá dhlúthdhiosca SOAR IN AISCE do dhaltaí tá píosaí cluastuisceanna atá ar aon dul leis an scrúdú, agus tá na cleachtaí ‘Líon na Bearnaí’ ón Leabhar Cleachtaí orthu freisin.
 • Tagann Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí le Cinnte! 1.
- San áireamh ann tá an leabhar cuimsitheach Lámhleabhar an Mhúinteora.
 
- Tá Dlúthdhíosca an Mhúinteora ann freisin ar a bhfuil an t-ábhar cultúrtha (dánta, amhráin, damhsaí, drámaíocht). 
 

Minimum Device Requirements 

Please note the following minimum device requirements before you purchase this e-book:

 

iPad

- Models: iPad 2 or later

- Operating System: iOS 7 or later

 

Windows

- Operating Systems: Windows 8 or later

- Device Specification: 2GB RAM, 32GB free hard disk space and WiFi enabled

 

Android

- Operating System: 4.0 (ICS) or later   
- 1GB Ram, 4GB free storage space and WiFi enabled   
 

An active and working internet connection is required for the initial login process and the downloading of our e-book content and resources. 

 

If you are unsure whether or not your device meets the above minimum requirements please e-mail support@edcolearning.ie or phone 01-4299257 prior to purchasing.

 

 

A single user licence entitles a user to be logged-on to either one of the above device types at any one time.

 
Price:€9.50 
Subject:Irish 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Format: Edco e-book
Price: €9.50 (Ex. VAT: €8.65)
Further Information
Also available as:Textbook 
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:For Post Primary
ISBN:9781845367183
Published:2017
Publisher:Edco
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone: +353 1 4500 611
Fax : +353 1 4607 330

Further Contact Information

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2021 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie