An Domhan Inniu 2 - An 3ú hEagrán (e-book: 2 Academic Year Licence)

By Liam Ashe and Kieran McCarthy

Leagan Gaeilge den leabhar nua feabhsaithe, Today’s World 2, a raibh an-rachairt air. Cruthaíonn an leabhar seo do dhaltaí Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta leanúnachas níos fearr ón tSraith Shóisearach chuig an tSraith Shinsearach.


• Clúdaonn An Domhan Inniu 1, i dteannta An Domhan Inniu 2 NÓ An Domhan Inniu 3 riachtanais an tsiollabais, idir Ardleibhéal agus Ghnáthleibhéal.
• Clúdaíonn an leabhar seo na haonaid seo a leanas:
- Aonad 6 Roghnach (Idirspleáchas Domhanda)
- Aonad 7 Roghnach (Geo-éiceolaíocht).
• Tá dhá aonad roghnacha (mic léinn Ardleibhéil amháin) sa leabhar seo, rud a thugann deis do mhúinteoirí agus do dhaltaí a rogha féin a dhéanamh (ní gá ach ceann amháin díobh a roghnú).
• Baintear úsáid as teanga shimplí, shoiléir atá éasca le tuiscint.
• Tugtar míniú ar fhocail chasta ag deireadh gach aonaid.
• Tá an leabhar leagtha amach ar bhealach soiléir agus tá sé lán le grianghraif, le cairteacha, le léaráidí, le híomhánna satailíte agus le léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis.
• Leagtar béim sa téacs ar naisc.
• Tá leanúnachas ann idir na suíomhanna agus na réigiúin atá sa leabhar An Domhan Inniu 1.
• Tugann cás-staidéir agus staitisticí nua atá cothrom le dáta léargas ar athruithe sa gheilleagar agus sa tsochaí, e.g. inimirce in Éirinn agus dífhoraoisiú sa Bhrasaíl.
• Cuirtear ceisteanna Ardteistiméireachta ag deireadh gach caibidle.
• Tá acmhainní Idirghníomhacha do mhic léinn ar fáil ar líne www.edco.ie/todaysworld2.
 

Minimum Device Requirements 

Please note the following minimum device requirements before you purchase this e-book:

 

iPad

- Models: iPad 2 or later

- Operating System: iOS 7 or later

 

Windows

- Operating Systems: Windows 8 or later

- Device Specification: 2GB RAM, 32GB free hard disk space and WiFi enabled

 

Android

- Operating System: 4.0 (ICS) or later  
- 1GB Ram, 4GB free storage space and WiFi enabled  
 

An active and working internet connection is required for the initial login process and the downloading of our e-book content and resources.

 

If you are unsure whether or not your device meets the above minimum requirements please e-mail support@edcolearning.ie or phone 01-4299257 prior to purchasing.

 

 

A single user licence entitles a user to be logged-on to either one of the above device types at any one time.

 
Price:€12.50 
Subject:Geography 
Class: 5th Year, 6th Year 
Format: Edco e-book
Price: €12.50 (Ex. VAT: €11.38)
Further Information
Class:5th Year, 6th Year 
Exam:Leaving Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
Publisher:Edco
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone: +353 1 4500 611
Fax : +353 1 4607 330

Further Contact Information

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2021 The Educational Company of Ireland
  • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
  • Phone: +353 1 4500611
  • Fax: +353 1 4500993
  • Email: info@edco.ie